Naturálne, organické či biodynamické vína? Niečo majú spoločné a v niečom sa líšia

Prírodné, naturálne, remeselné, nízkozásahové, bio, organické či biodynamické – určite ste sa pri vínach už stretli s týmito privlastkami. Aké sú to vlastne vína, čo majú spoločné a odlišujú sa od seba?

Zjednodušene povedané, vína, ktoré majú tieto prívlastky boli vypestované a vyrobené s čo najmenším množstvom prísad, zásahov a bez zložitých enologických procesov. Základým predpokladom pre tieto vína je ekologické vinohradníctvo, to znamená pestovanie hrozna bez chemikálií, to znamená bez hnojív a chemických postrekov proti škodcom. Rovnako dôležitý je aj prístup k ďalšiemu spracovaniu; výrobca by mal vytvoriť produkt, ktorý je čo najviac "prírodný" tým, že sa vyhne pomocným látkam.

Výhody prírodných vín

Vína, ktoré sú označené vyššie uvedenými prívlastkami, majú niekoľko výhod - vyrábajú sa  spôsobom, ktorý je prospešný pre životné prostredie, čo pomáha udržiavať miestnu flóru, faunu a udržiavať pôdu vhodnú na pestovanie na dlhé roky.

Výhodny majú aj pre konzumentov – hrozno, z ktorého sa vyrábajú, má vyššie koncentrácie antioxidantov, takže lepšie chráni pred voľnými radikálmi. Niektoré majú aj nižšie koncentrácie cukru. Vďaka šetrnému procesu pestovania hrozna sa v týchto vínach netreba obávať stopových množstiev chemických pesticídov, herbicídov alebo hnojív.

Naturálne, či prírodné víno

Takto sa definujú vína, ktoré prešli úplne minimálnymi chemickými a vinárskymi zásahmi. Všeobecne dohodnutá definícia je, že sú to vína, ktoré fermentujú spontánne s prírodnými kvasinkami. Takéto vína nie sú filtrované ani čírené, čo znamená, že môžu byť zakalené. Používanie siričitanov je minimálne a vzhľadom na to, aj na fakt, že je s nimi manipulované minimálne, môžu mať obmedzenú stabilitu a preto sa vyrábajú v menších množstvách.

Môžu byť certifikované aj ako organické, ak pestovanie hrozna dodržiava ekologické normy a tiež aj ako biodynamické, ak sú pestované na základov požiadavkov biodynamiky.

Organické víno

Organické víno je víno, ktoré je certifikované podľa ekologických noriem daných zákonmi. Logo Organic na fľaši znamená, že si môžete byť istí, že produkt, ktorý kupujete, bol vyrobený podľa tých najprísnejších ekologických štandardov, ktoré sú dodržiavané podľa noriem EÚ.

Podľa európskych noriem môže také víno však obsahovať aj siričitany v presne danom množstve.

Vinič, z ktorého sa vyrábajú organické vína, sa pestuje bez chemických zásahov – napríklad sa v ňom sadia plodiny, ktoré pomáhajú vytvoriť samoregulačný ekosystém - to znamená, že organické vína možno vyrábať bez spoliehania sa na potenciálne škodlivé pesticídy, prihnojuje sa kompostom.

Biodynamické víno

Biodynamika je smer , ktorý začal v 20. rokoch minulého storočia nie vinár, ale rakúsky filozof Rudolf Steiner. Predstavuje metódu pestovania založenú na lunárnom kalendári. Každý deň sa zhoduje s jedným zo živlov: zem, oheň, vzduch a voda a dni vo vinohrade sú rozdelené na tie, ktoré sú najlepšie pri zbere hrozna, na robenie rezov, rez, na zavlažovanie aj tie, kedy by mal byť vinohrad nedotknutý.

Biodynamické postupy sú však oveľa komplexnejšie, vinohrad vnímajú ako jeden uzavretý organizmus. a zahŕňajú aj techniky, ktoré sa zdajú ako nezvyčajné. Napríklad zakopávanie kravských rohov naplnených kompostom vo vinohrade, ktoré sa po určitom čase vykopú. Tiež sa vyhýbajú pesticídom a používajú kompost, nie chemické hnojívá. Rovnako ako organické vína, môžu obsahovať širičitany.